kultura-jince 

Společenské centrum Josefa Slavíka Jince www.jince.cz
Svému účelu slouží Společenské centrum Josefa Slavíka od září 2011. V současné době se zde nachází knihovna a dále se tu pravidelně schází Pionýrská skupina Jince, kroužek mladých rybářů, Mateřské centrum Jinečáček, kulturní komise Rady městyse Jince, senior-klub, klub vojenských důchodců a klub učitelů - důchodců aj.
192 fotek, srpen 2016, 479 zobrazení, přidat komentář
V pátek 19. 8. 2016 v 10.00 hodin byl vedle zdravotního střediska v Jincích slavnostně ukončen projekt „8 BYTOVÝCH JEDNOTEK – VSTUPNÍ BYTY JINCE“. Financovalo ho Ministerstvo pro místní rozvoj ČR částkou 4,2 mil. Kč, další necelé 4 mil. Kč byly vynaloženy z rozpočtu městyse.
Slavnostní ukončení projektu se tentokrát neslo zcela netradičně. Nové obyvatele přivezla limuzína „Zlatá střela“, a tak se tento den cítili jako filmové hvězdy. Před domem je přivítal starosta městyse Jince Josef Hála, místostarosta Ján Vavrek, krajský radní pro oblast kultury Zdeněk Štefek, zástupce 13. dělostřeleckého pluku Jan Cífka, starosta obce Křešín Miloslav Mudra, předseda bytové komise Rady městyse Jince Vít Babík, ředitelka p. o. Služby městyse Jince Miroslava Tichá, projektanti a stavitelé, děti z MŠ Jince. Noví obyvatelé podepsali nájemní smlouvy a po nezbytném přestřižení stuhy jim pak už nic nebránilo v tom, aby si převzali klíče od svých bytů. V příštích dnech začne velké stěhování a zabydlování. Popřejme seniorům, aby se zde cítili opravdu jako doma.
Postup stavebních prací zde: http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Vystavba_8._bytovych_jednotek_u_zdravotniho_strediska/
70 fotek, říjen 2015 až srpen 2016, 319 zobrazení, přidat komentář
Dne 13. října 2015 započala výstavba osmi nových bytů pro starší spoluobčany. Investiční akci je možné provést díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dokončení se plánuje na léto příštího roku. Foto KS a Jan Haken.
131 fotek, 8.7.2016, 103 zobrazení, 1 komentář
Setkání s Petrem Dvořákem, pravnukem hudebního skladatele Antonína Dvořáka, prohlídka skladatelovy vily "Rusalka" a zámečku ve Vysoké u Příbramě.
Antonín Leopold Dvořák (8. září 1841 Nelahozeves – 1. května 1904 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec.
Antonín Dvořák byl první z osmi dětí manželů Františka a Anny Dvořákových. Otec původně pro syna plánoval práci řezníka. V šestnácti letech věku (1857) odešel Antonín Dvořák do Prahy studovat na varhanické škole, kterou absolvoval v roce 1859. Od roku 1862 hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla, jehož dirigentem se roku 1866 stal Bedřich Smetana.
Kvůli zvýšení svých příjmů poskytoval mladý Dvořák hodiny hry na klavír. Tak se seznámil se svou budoucí manželkou. Původně se zamiloval do své žačky Josefíny Čermákové, ta ale neopětovala jeho city a provdala se později za hraběte Václava Roberta z Kounic. V roce 1873 se Antonín Dvořák oženil s mladší sestrou Josefy, Annou (1854–1931).
Manželům Antonínovi a Anně Dvořákovým se narodilo celkem devět dětí.
Rodina Dvořákových byla častými hosty hraběte JUDr. Václava Roberta z Kounic na zámečku ve Vysoké u Příbramě. Zde Antonín Dvořák bydlel nejprve ve správcovském domě hraběte Kounice, který byl jeho švagrem. Později od něj koupil ovčín se špýcharem na východním druhém konci vesnice. Špýchar nechal přestavět na své letní sídlo, kde s nadšením sadařil, choval holuby a komponoval.
V roce 1892 byl Dvořák obeslán dopisem ze Spojených států amerických. Zakladatelka americké národní konzervatoře v New Yorku, Jeanette Thurberová, se ho snažila získat jako ředitele této instituce. Nejprve sice váhal, ale pak nabídku přijal. Jeho pobyt ve Spojených státech amerických v letech 1892–1895 mu přinesl další pocty a definitivně i světovou proslulost.
Po návratu do Čech Dvořák především odpočíval s rodinou ve Vysoké u Příbramě. Právě zde pak složil dvě ze svých nejznámějších oper – Rusalku a Armidu. V této poslední fázi tvorby mu byl inspirací také český folklór.
Antonín Dvořák zemřel po pěti týdnech nemoci dne 1. května 1904 na mozkovou mrtvici. 5. května byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Zanechal po sobě velké dílo a také několik nedokončených prací.
Napsal celkem devět symfonií, několik symfonických básní, velké skladby instrumentální (Slovanské tance), vokální a vokálně-instrumentální (Stabat Mater, Svatá Ludmila, Rekviem, Te Deum), 5 koncertních ouvertur, množství komorních skladeb (nejznámější je Smyčcový kvartet F dur, zvaný Americký), koncertů (houslový, violoncellový a klavírní), písně (Biblické písně), sbory, klavírní skladby (verze Slovanských tanců, později i orchestrální verze), 10 oper (nejznámější jsou Rusalka, Jakobín, Čert a Káča, Dimitrij a Armida). (Zdroj: wikipedia)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Památník_Antonína_Dvořáka_ve_Vysoké_u_Příbramě
54 fotek, 4.7.2016, 144 zobrazení, přidat komentář
4. 7. 2016 v 10.00 v ul. Čsl. dělostřelců.
Projekt „Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích“ byl financován ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání Program obnovy venkova, Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků. Městys Jince získal dotaci ze Středočeského kraje ve výši 850 tis. Kč, celkové náklady činí přes 4 mil. Kč. Stavbu provedla firma Strabag.
Kromě rekonstrukce ulice bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, chodníky a parkovací plochy. P. o. Služby městyse Jince zajistila výsadbu zeleně v této lokalitě.
Slavnostního ukončení projektu se zúčastnili zástupci městyse Jince, delegace ze Středočeského kraje v čele s hejtmanem Milošem Peterou, zástupci jineckých společenských organizací, 13. dělostřeleckého pluku a děti z mateřské školy v Jincích.
144 fotek, 4.7.2016, 144 zobrazení, přidat komentář
4. 7. 2016 v 11.00 u nového jezu v Čenkově. Projekt „Rekonstrukce jezu – k. ú. Čenkov“ byl financován ze Středočeského povodňového fondu v rámci tematického zadání Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně. Stavbu provedla firma Invessales, s. r. o.
Slavnostního ukončení projektu se zúčastnili zástupci městyse Jince, OÚ Čenkov, delegace ze Středočeského kraje v čele s hejtmanem Milošem Peterou, zástupci společenských organizací, 13. dělostřeleckého pluku. O kulturní program se postarali kluci a děvčátka z mateřské školy v Čenkově a herci Divadla Za Vodou.
117 fotek, 2.7.2016, 301 zobrazení, přidat komentář
Dětský den s názvem "Copak je to za vojáka" se konal 2. 7. v Křešíně v rámci oslav 110. výročí založení místního SDH. K vidění byly ukázky vojenské techniky, divadlo pro děti, vystoupení rapperky Sharkass, hudební skupina Kašpárek v rohlíku, Hořovické mažoretky, step aerobic v podání křešínských hasičů. Děti tvořily různé výrobky v dílničkách či plnily "vojenské" úkoly v lese. Večer byla na programu country zábava s módní přehlídkou. Oslavy pokračují i v neděli, kdy se bude mj. konat představení Divadla Járy Cimrmana "Dlouhý, Široký a Krátkozraký".
32 fotek, 29.6.2016, 43 zobrazení, přidat komentář
29. 6. se konala poslední schůzka šachového kroužku Pionýra. V odpoledni plném her a soutěží se konalo i vyhodnocení celoroční soutěže šachového kroužku ve šk. roce 2015/2016. Nejúspěšnější byl Tadeáš Červenka. Všichni členové kroužku za svoji činnost dostali od vedoucího Miroslava Maršálka diplom a věcnou cenu. I na něho čekalo překvapení, a to v podobě diplomu za celoroční a obětavou práci, který mu věnovali mladí šachisté.
86 fotek, 29.6.2016, 370 zobrazení, přidat komentář
29. června 2016 převzali žáci 9. ročníku ZŠ Jince vysvědčení na Úřadě městyse Jince z rukou třídní učitelky Jany Lysé, ředitele ZŠ Jiřího Havláta a starosty městyse Jince Josefa Hály.
18 fotek, říjen 2015 až červen 2016, 36 zobrazení, přidat komentář
Průběh prací dokumentuje KS a Jan Haken
25 fotek, květen 2013 až červen 2016, 1 703 zobrazení, 3 komentáře
16. června se krajem a Jincemi přehnala prudká bouře. Odpolední kroupy nenadělaly tolik škody, jako večerní vichřice. Náporům silného větru bohužel neodolala památná lípa, druhá zastávka naučné stezky Z Jinec na Olymp Brd.
236 fotek, 11.6.2016, 98 zobrazení, 3 komentáře
Každoroční výlet ke Dni dětí pořádalo kulturní středisko s Českým svazem žen Jince. Cílem byl Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína. Děti prošmejdili hrad od sklepa až po půdu, naučily se létat s čarodějnicí na koštěti, i základy slušného chování, aby věděly, jak pozdravit čerty nebo draky. Areál byl plný i různých živých zvířátek, a tak si účastníci tento pohádkový den opravdu užili. Ani dospělí nepřišli zkrátka - obyvatelé hradu jim věnovali na cestu láhev medoviny :-).
Skřítků, čarodějnic, čertů a draků bylo tolik, že si je málokdo všechny zapamatoval. Kdyby vám přece jen nějaké to jméno vypadlo, opakování najdete na http://www.starehrady.cz v sekci Bestyjář. Dle ohlasů to byl jeden z nejhezčích zájezdů, co jsme pořádali. Tak zase na nějakém výletu na shledanou :-)
90 fotek, 10.6.2016, 173 zobrazení, přidat komentář
Římskokatolická farnost v Jincích pozvala 10. června všechny lidi dobré vůle ke společnému setkání na
„NOC KOSTELŮ“. Po skončení mše sv. se konal v kostele sv. Mikuláše koncert smíšeného chrámového sboru pod vedením pana Antonína Kandlera. Na programu byly tyto skladby: Jiří Bříza: Můj dům je domem modlitby, Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, Pavel Staněk: MISSA LYRICA (části Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). Přítomní si mezi skladbami vyslechli zasvěcený výklad p. Šírka o historii kostela a v závěru setkání zazpíval sbor v přilehlé kapli, která má výbornou akustiku. Členové sboru vyslovili p. Kandlerovi úctu a poděkování a diváci se k nim přidali dlouhotrvajícím potleskem.
16 fotek, 4.6.2016, 197 zobrazení, přidat komentář
Téma letošních slavností bylo "Řemesla". Vystoupení skupin Turbo a Bypass fotil Miroslav Maršálek, obsáhlé fotoalbum vytvořila Helena Langová - viz odkaz:
http://mamii.rajce.idnes.cz/JINECKE_SLAVNOSTI_-_4.6.2016/
330 fotek, 4.6.2016, 113 zobrazení, 6 komentářů
Na návštěvě v Domově Laguna Psáry, Na programu bylo vystoupení skupin Chlapi v chalupě, SEVEN, Telegraf, Standa Čermák a Dreams, Laura a její tygři a Hodiny. Ukázky hasičské techniky a vyprošťování osob, taneční skupina Hazard, ukázka výcviku asistenčních psů. Výtěžek akce bude použit na vybudování terapeutické zoologické zahrady v Domově Laguna.
5 fotek, 4.6.2016, 115 zobrazení, přidat komentář
1. ročník běžeckého závodu brdskou krajinou se konal v rámci Jineckých slavností. Obsáhlé fotoalbum vytvořila Helena Langová - viz odkaz:
http://mamii.rajce.idnes.cz/JINECKY_KROS_-_DETI_I_DOSPELI_-_4.6.2016/
5 fotek, 28.5.2016, 119 zobrazení, přidat komentář
Tradiční rybářské závody pro děti se konaly 28. 5., tentokrát na rybníku Pecovák. Fotoalbum vytvořila Helena Langová - viz odkaz:
http://mamii.rajce.idnes.cz/RYBARSKE_ZAVODY_DETI_-_JINCE_-_28.5.2016/
4 fotky, 28.5.2016, 33 zobrazení, přidat komentář
Obsáhlé fotoalbum ze soutěže družstev dospělých vytvořila Helena Langová - viz odkaz:
http://mamii.rajce.idnes.cz/HASICSKE_ZAVODY_-_DOSPELI_-_JINCE_-_28.5.2016/
4 fotky, 28.5.2016, 52 zobrazení, přidat komentář
Obsáhlé fotoalbum ze soutěže malých hasičů vytvořila Helena Langová - viz odkaz:
http://mamii.rajce.idnes.cz/HASICSKE_ZAVODY_-_DETI_-_JINCE_-_28.5.2016/
77 fotek, 24.5.2016, 141 zobrazení, přidat komentář
24. 5. se v Posádkovém domě armády konala 1. část koncertu hudebního oboru ZUŠ J.J. Ryby Rožmitál p. Tř. Na klavír, kytaru a zobcovou flétnu hráli: Kateřina Chvojková, Michal Volc, Arnošt Březovský, Markéta Vejrová, Jakub Novák, Kateřina Moravcová, Barbora Semanová, Klára Sklenářová, Matěj Sedláček, Natálie Coufalová, Elen Váchová, Amálie Jarvis, Petr Sztacho, Petr Mandák, Jana Dendysová, Simona Vejrová, Donovan Jarvis, Natálie Vlachová, Tereza Dvořáková, Anna Maršálková, Anna a Natálie Holých, Tomáš Smola, Viktor Packa, Lucie Packová, Veronika Plecitá, Jakub Petr, Aneta Šmejkalová. Dvě písničky zazpívali žáci hudební dílny Aleny Packové. Děti tak mohly svým rodičům ukázat, co se během školního roku pod vedením svých pedagogů naučily. Za to se jim od diváků dostalo zaslouženého potlesku.
128 fotek, 21.5.2016, 367 zobrazení, 2 komentáře
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Ohrazenice pořádal 21. května tradiční Staročeské máje. Zahájeny byly v 10 hodin před restaurací U Pstruha staročeskou besedou. Poté se průvod vydal obcí za doprovodu dechovky Míly Kadlece. Při slavnostním zakončení proběhla dražba máje. Na večerní taneční zábavě hrála sk. Dynamic. Po delší době májový průvod nedoprovázel déšť, ale krásné letní slunečné počasí. V prostorách obecního úřadu se zároveň konala výstava "Příroda v Brdech". Foto Z. Belanská
Další album: http://mamii.rajce.idnes.cz/MAJE_-_OHRAZENICE_-_21.5.2016/

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.