kultura-jince 

Společenské centrum Josefa Slavíka Jince www.jince.cz
Svému účelu slouží Společenské centrum Josefa Slavíka od září 2011. V současné době se zde nachází knihovna a dále se tu pravidelně schází Pionýrská skupina Jince, kroužek mladých rybářů, Mateřské centrum Jinečáček, kulturní komise Rady městyse Jince, senior-klub, klub vojenských důchodců a klub učitelů - důchodců aj.
48 fotek, březen až květen 2016, 201 zobrazení, 1 komentář
Rekonstrukce ulice Čsl. dělostřelců - městys Jince získal dotaci ze Středočeského kraje 850 tis. Kč, celkové náklady činí přes 4 mil. Kč. Kromě rekonstrukce ulice se buduje nové veřejné osvětlení a chodník a parkovací plochy. Překládá se dešťová kanalizace z ulice Jana Žižky. Městys Jince zajišťuje v ul. Čsl. dělostřelců i rekonstrukci zeleně – výsadbu stromů. Na SFŽP byla odeslána žádost o dotaci – tentokrát jsme ale úspěšní nebyli a akci hradí městys v plné výši. Foto Jan Haken, Zuzana Belanská.
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/Jince_-_rekonstrukce_ulice_Csl.delostrelcu/
15 fotek, 19.5.2016, 26 zobrazení, přidat komentář
Pravidelnou sbírku pořádá každoročně Český svaz žen Jince. Vždy odjíždí plné auto. Občané nosí oděvy, textil, potřeby do domácnosti, papír atp.
64 fotek, 14.5.2016, 77 zobrazení, přidat komentář
V termínu jinecké pouti 14. - 15. 5. 2016 uspořádali chovatelé svoji tradiční výstavu. V sobotu se konal i prodej zahrádkářských přebytků, o které byl velký zájem.
Fotoalbum z pouti: http://mamii.rajce.idnes.cz/POUT_-_JINCE_-_14._15.5.2016/
Fotoalbum z prodeje přebytků: http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Jinecti_zahradkari_prodavali_prebytky_-_2016
192 fotek, jaro 2016, 164 zobrazení, přidat komentář
Městys Jince - kulturní středisko uspořádalo 12. 5. zájezd do Českého Krumlova. Někteří účastníci si prohlédli hrad a zámek, zámeckou zahradu, ti zdatnější vystoupali i na věž, odkud je nádherná vyhlídka. Lákavá byla též prohlídka historického jádra města.
47 fotek, 10.5.2016, 124 zobrazení, přidat komentář
10. května se konala ve Společenském centru Josefa Slavíka již tradiční oslava Dne matek nejen pro seniory. K dobré náladě vyhrával na harmoniku Pavel Kadlec ze Zaječova. Přítomné potěšily svým pásmem básniček a písniček děti ze třídy Včeliček z mateřské školy v Jincích. Nechybělo ani chutné občerstvení. Posezení při muzice se protáhlo až do podvečerních hodin.
Další foto: http://mim-jince.rajce.idnes.cz/V_kulturnim_stredisku_se_slavil_Den_matek_2016
70 fotek, 9.5.2016, 128 zobrazení, přidat komentář
9. května se v mateřské škole v Jincích konala besídka Včeliček. Děti přednesly pásmo básniček o jaru, o zvířátkách, zazpívaly maminkám k jejich svátku česky i anglicky, a nakonec zahrály i divadlo. V závěru předškoláci předali vlastnoručně vyrobená přáníčka.
39 fotek, 8.5.2016, 89 zobrazení, přidat komentář
V neděli 8. května se konala 2. část oslav 210. výročí narození geniálního houslisty Josefa Slavíka. Koncert k uctění jeho památky začal v 16 hodin, účinkoval houslový virzuóz, absolvent Pražské konzervatoře Michal Foltýn, za klavírní spolupráce prof. Daniely Foltýnové. V programu zazněla díla Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Josefa Suka i Josefa Slavíka. Zejména za interpretaci Slavíkova Capriccia pro sólové housle se Michal Foltýn vysloužil dlouhotrvající potlesk a ovace. Po koncertu čekalo na diváky malé občerstvení a poté byl promítnut životopisný film o Josefu Slavíkovi Housle a sen, natočený v r. 1946.
První část oslav se uskutečnila v březnu - http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Ucteni_pamatky_houslisty_Josefa_Slavika_v_Praze_a_v_Jincich
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/koncert_Slavikovy_Jince_2016
28 fotek, 6.5.2016, 122 zobrazení, přidat komentář
Pietní akt k 71. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnil 6. května 2016 v 10,30 hodin u památníku obětem 1. a 2. světové války na náměstí v Jincích, za účasti jineckých vojáků, představitelů územní samosprávy z regionu, zástupců společenských a zájmových organizací, klubu vojenských důchodců, pamětníků tohoto válečného konfliktu a žáků základní školy se svými pedagogy.
Touto vzpomínkou byla uctěna památka všech žijících i padlých bojovníků 2. světové války, kteří neváhali obětovat své životy za obnovení svobody, demokracie a nezávislosti našeho státu. Foto Z. Belanská
316 fotek, 30.4.2016, 218 zobrazení, 1 komentář
Odpoledne pro děti i dospělé pořádal Sbor dobrovolných hasičů s kulturní komisí Rady městyse Jince. Průvod čarodějnic se vydal od mateřské školy na Sokolskou zahradu, kde se konala módní přehlídka, vařil se čarodějný lektvar a létalo se na koštěti. Hranici zapálili hasiči před 20. hodinou.
Další album: http://mamii.rajce.idnes.cz/CARODKY_-_JINCE_-_30.4.2016/#
252 fotek, 27.4.2016, 171 zobrazení, přidat komentář
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jince, ve spolupráci s Městysem Jince a 13. dělostřeleckým plukem pořádal 27. dubna 2016 pro žáky 1. až 4. třídy základní školy Jince projekt ČRS Středočeského rybářského svazu na propagaci rybářství, ochrany přírody a efektivního využití volného času dětí „Ve vodě nežijí jen vodníci“.
Děti si prostřednictvím her a přímou rybářskou činností vytvořily povědomí o tuzemských rybách, jejich životě, o vodě, vodních živočiších a rostlinách. Odměna pro každé dítě byla samozřejmostí.
Akce byla realizovaná za podpory Středočeského kraje a zúčastnilo se jí 104 žáků první až čtvrté třídy.
59 fotek, 26.4.2016, 53 zobrazení, 2 komentáře
Počasí bylo 26. dubna jako na houpačce, ráno dokonce sněžilo. Ale ani odpolední déšť neodradil Jinečáčky od jejich plánu zasadit u Společenského centra JS v rámci Dne Země okrasný keř - rhododendron.
105 fotek, březen 2015 až duben 2016, 254 zobrazení, přidat komentář
Program rozvoje městyse Jince - akce "Rekonstrukce jezu - k. ú. Čenkov" - splav pod Čenkovem.
Stavbu provedla firma Invessales. V sobotu 18. prosince 2015 v 11.28 hod. se přes nový splav pustila voda, ale ještě není zdaleka hotovo, zbývají důležité "kosmetické" úpravy. Foto: J. Firýt, Coloraaa, J. Vavrek, V. Volek, I. Ungrová. Další alba:¨
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Stale_nedokonceny_jez_u_Cenkova
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Nedokonceny_jez_u_Cenkova
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Oprava_jezu_u_Cenkova_dokonceni
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Dokonceny_jez_v_Cenkove
195 fotek, jaro 2016, 614 zobrazení, 1 komentář
Prezident České republiky Miloš Zeman a hejtman Miloš Petera navštívili 20. dubna 2016 v rámci třídenní návštěvy Středočeského kraje i Jince.
V 11 hodin byla delegace přijata u 13. dělostřeleckého pluku.
Ve 12 h následovalo setkání se zastupiteli městyse Jince a starosty okolních obcí v Penzionu Eška. Starosta městyse Jince Josef Hála pana prezidenta a pana hejtmana mj. krátce seznámil s plánem rozvoje obce a Miloš Zeman s Milošem Peterou se o dění v Jincích živě zajímali. Pan prezident poznamenal, že si jineckého starosty velice váží za jeho tehdejší boj proti vybudování amerického radaru v Brdech. Podivoval se nad žalostným stavem bývalého jineckého zámku, překvapil znalostmi o historické huti Barbora i o Brdech, o které se začal zajímat díky knize Kája Mařík. Samozřejmě ochutnal i jinecké pivo Vilém.
Od 12.45 h se pan prezident na náměstí pozdravil s občany a odpovídal na jejich dotazy. Týkaly se zachování vojenské posádky v Jincích, vzniku CHKO Brdy, obchodování s Čínou, dovozu geneticky modifikovaných potravin ze Západu, církevních restitucí atd. Na závěr se Miloš Zeman podepsal do pamětní knihy, převzal dar – jak jinak než pro Jince typického trilobita – a připnul stuhu na obecní vlajku. Pan prezident si u nás získal sympatie většiny lidí, kteří nešetřili potleskem, někteří mu dokonce předali osobní dárek a květiny. Návštěva delegace proběhla v klidu a obešla se bez jakýchkoli incidentů, na rozdíl od předchozího dne v Berouně.
Další fotky:
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/navsteva_prezidenta_CR_Milose_Zemana_v_Jincich
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Navsteva_prezidenta_CR_Milose_Zemana_v_Jincich
http://mim-jince.rajce.idnes.cz/Jince_navstivil_prezident_-_2016
http://mamii.rajce.idnes.cz/PRESIDENT_M.ZEMAN_V_JINCICH_20.4.2016/
54 fotek, 16.4.2016, 102 zobrazení, 1 komentář
Do celostátní úklidové akce se již podruhé zapojili členové Českého zahrádkářského svazu Jince se Stranou zelených. Letos část brigádníků uklízela pod sídlištěm Zborovská.
92 fotek, 16.4.2016, 39 zobrazení, 1 komentář
Letošní 30. jubilejní šachový turnaj O Jineckého pěšce se konal 16. dubna v Posádkovém domě armády Jince. Zahálil ho hlavní organizátor a vedoucí šachového kroužku Pionýra Miroslav Maršálek. Hráče přišel podpořit místostarosta městyse Jince Ján Vavrek, členka výboru Českého svazu žen Marie Maršálková, vedoucí Společenského centra Josefa Slavíka Irena Ungrová a Josef Čermák z Šachového klubu Smíchov. O putovní pohár, který letos změní majitele (jeho dosavadní dvojnásobný držitel Soukup se turnaje nezúčastnil z důvodu nemoci), bojovali hráči nejen z Jinec, ale i z Hostomic, Říčan, Kamenice, Zdic, Prahy, Ruské školy atd.
143 fotek, 5.4.2016, 155 zobrazení, přidat komentář
Dnes bylo v Jinečáčku hóóódně živo. Dětem četla pohádku o maxipsu Fíkovi sestřička z veterinární kliniky na Weilovně Katka Smolová a přinesla si s sebou krajtu Matyldu. A aby zvířátek nebylo málo, za dětmi přišly Eliška a Kristýnka Fulínovy se svými fenkami Besinkou a Daisy. Tohle odpoledne se opravdu vydařilo a nikomu se nechtělo domů.
99 fotek, 4.4.2016, 123 zobrazení, 2 komentáře
V sále hořovické radnice probíhá ve dnech 5. - 10. 4. 2016, vždy od 10 - 18 hodin, výstava "Konec Brd vojenských". Dokumenty, mapy a fotografie zachycují historii brdské vojenské střelnice od jejího založení až po odchod armády a vznik CHKO Brdy. Výstavu prezentuje Vojenské historické sdružení Brdy a zahájil ji Ing. Petr Ježek. Vernisáže se zúčastnil a expozici si prohlédl mimo jiných hostů velitel 13. dělostřeleckého pluku Jince plk. Jan Třináctý.
14 fotek, 2.4.2016, 38 zobrazení, 1 komentář
Kulturní středisko, Pionýrská skupina Jince a Jinečáček z. s. se i letos připojují k celostátní akci na podporu osob s poruchami autistického spektra tím, že 2. dubna modře rozsvítí modře své kanceláře a klubovny ve Společenském centru Josefa Slavíka. Téma kampaně - VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.
Akci podporujeme mimo jiné i proto, že osoby s touto diagnózou žijí v Domově Laguna Psáry, jehož klienti k nám do Jinec pravidelně jezdí se svým „adventním koncertem“.
Druhý dubnový den je veden jako Světový den autismu. V rámci tohoto dne probíhá mezinárodní kampaň „Light It Up Blue“, u nás s názvem „Česko svítí modře“. Lidé, kterým není problematika autismu lhostejná, si v tento den oblékají modré oblečení. Modrá je barvou komunikace, a to je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.
61 fotek, 29.3.2016, 101 zobrazení, přidat komentář
Dne 29. 3. se konala valná hromada Jinečáčku. Na programu byla mj. prezentace činnosti za r. 2015, hospodaření spolku, schválení výroční zprávy za uplynulý rok, schválení rozpočtu na r. 2016, schválení nových stanov dle OZ, volba předsedy spolku a výkonné rady (odloženo na srpen 2016), projednání plánovaných aktivit na tento rok a další záležitosti. Valné hromady se zúčastnil starosta městyse Jince Josef Hála i bývalé předsedkyně - zakladatelka MC v Jincích Veronika Pitelková a Lucie Váchová.
58 fotek, 28.3.2016, 33 zobrazení, 1 komentář
Od 2. - 30. dubna probíhá III. ročník osvětové kampaně pro zvýšení povědomí o autismu
s tématem VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE. Ke kampani se kromě kulturního střediska připojila také Pionýrská skupina Jince tím, že velikonoční miniturnaj sehráli šachisté v modrém a pořídili i "Foto v modrém", které bude zasláno do soutěže. Děkujeme PS Jince za spolupráci a podporu.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.